top of page
Kranten

Leefbaar Drongen
in actie/in het nieuws

28/09/2021: Inspraakvergadering georganiseerd door de Vlaamse Overheid

Bewoners en verenigingen krijgen de kans hun alternatieven voor de voorliggende plannen voor het oprittencomplex voor te stellen aan de Vlaamse Overheid. Leefbaar Drongen stelt het Leefbaar Alternatief voor.

12-13/09/2021: Leefbaar Drongen organiseert inspraakdagen omtrent het GRUP Oprittencomplex E40-N466 Drongen

Tijdens deze inspraakdagen werden zowel de voorliggende plannen van de Vlaamse Overheid als het Leefbaar Alternatief voorgesteld. We waren overweldigd door de vele aanwezigen, de aanmoedigingen om door te gaan en de waardevolle suggesties die we mochten ontvangen. Nogmaals bedankt!

07/09/2021: Informatievergadering omtrent de plannen voor het oprittencomplex georganiseerd door de Vlaamse Overheid

-

09/08/2021 Leefbaar Drongen maakt de resultaten bekend van de online bevraging bij de bewoners.

U kan de samenvatting van de resultaten terugvinden op deze website onder de rubriek "Resultaten bevraging". HLN publiceerde eveneens een artikel. U vindt de link terug op onze Facebook pagina.

06/07/2021 Leefbaar Drongen organiseert een telling van het vrachtverkeer dat zich verplaatst door Drongen.

-

05/07/2021 Leefbaar Drongen volgt de infovergadering omtrent de aanvraag tot uitbreiding van Nuscience

-

01/07/2021 Gents Milieu Front publiceert een artikel over de uitdagingen in Drongen en biedt steun aan in de verschillende dossiers

-

23/06/2021 Minister Lydia Peeters laat weten dat de wegcategorisering van de N466 bespreekbaar is en dat deze niet langer in het vrachtroutenetwerk zal opgenomen worden.

-

05/06/2021: HLN brengt een artikel over de Startnota met een eerste reactie van Leefbaar Drongen

-

26/06/2021 Leefbaar Drongen is aanwezig op de eerste editie van de lokale markt in Drongen


04/06/2021: De Vlaamse Regering keurt de Startnota goed ivm de herinrichtng van het Oprittencomplex E40 in Drongen

-

02/06/2021: Infomoment (online)

-

13/05/2021: Verdeling folders

-

12/05/2021: Leefbaar Drongen stuurt een brief aan de fractievoorzitters van het Vlaams Parlement omtrent de N466, Deinsesteenweg

-

30/04/2021: Enkele schepenen van het Gentse Stadsbestuur maken een fietstocht om terreinkennis op te doen ivm enkele projecten in Baarle.

-

24/03/2021: Enkele leden van Leefbaar Drongen maken een wandeling met één van de gemeenteraadsleden van Stad Gent om de bezorgdheden te bespreken.

-

15/04/2021: HLN brengt een artikel over onze bezorgdheden over de impact van Oosterweel en de reactie van minister Peeters daarop

-

14/04/2021: HLN brengt een artikel over Leefbaar Drongen en haar bezorgdheden

-

13/04/2021: brief aan de gemeenteraad wordt besproken in de Commissie Mobiliteit )

-

30/03/21: bezwaren GRUP Booiebos - uitbreiding industriezone ingediend

-

25/03/21: brief verstuurd naar gemeenteraad Gent en bevoegde Vlaamse Ministers, met vraag naar een globaal mobiliteitsplan met oog voor leefbaarheid

-

24/03/2021: bezwaren Brownfieldconvenant Bostoensite ingediend

-

14/03/2021: Lancering Facebook Groep Leefbaar Drongen

-

bottom of page