top of page
Banner Leefbaar Drongen

Steun ons burgerinitiatief! 
Samen staan we sterk en houden we Drongen leefbaar.


Actiegroep Leefbaar Drongen maakt een herstart omdat er een aantal grote projecten op stapel staan die een sterke negatieve impact zullen hebben op de groene omgeving en de leefbaarheid van onze mooie gemeente.

Wij ijveren als betrokken inwoners voor een globaal mobiliteitsplan voor het volledige grondgebied waarbij de overheid oog heeft voor het behoud van de groene ruimte en het landelijke karakter en de nadruk wordt gelegd op leefbaarheid en verkeersveiligheid.   


Leefbaarheid betekent voor ons kunnen leven in een omgeving die goed is voor onze kwaliteit van leven, met groene ruimte, rust, verkeersveiligheid, een gezonde leefomgeving met zo weinig mogelijk lawaai en luchtvervuiling.


Samenwerking tussen burgers, organisaties en verenigingen moet onze kracht zijn.

Een globale visie is nodig om problemen structureel aan te pakken

Economische ontwikkeling moet getoetst worden op leefbaarheid en natuur.

Wij willen krachten bundelen, overheden attent maken op wat er hier leeft en laagdrempelige inspraak bevorderen.Word lid van onze bruisende Facebook Groep en werk mee aan een Leefbaar Drongen.

Drongen_kaart_OSM.jpg

Wie zijn wij? 

Verandering begint vanuit onszelf. En als we samenwerken kunnen we onze omgeving ten goede en ten gronde veranderen. 30 jaar terug voerden we reeds succesvol actie tegen de uitbreiding van de toenmalige KMO zone en voor meer verkeersveiligheid en behoud van de groene ruimte.

Vandaag duiken dezelfde problemen weer op. De verkeersveiligheid rond de Deinsesteenweg (N466) die dwars door Drongen en Baarle loopt, de heraanleg van het complex E40 Drongen, Grup Booiebos en de Bostoensite zijn maar enkele van de dossiers die ons grote zorgen baren. En net daarom willen wij inspraak en een lange-termijn oplossing voor alle inwoners van onze landelijke gemeente.

Foto IZ Drongen.jpg

“Alles wat in de wereld wordt gedaan, wordt gedaan door hoop”
(Martin Luther King)

En in ons geval:

door 'nen hoop' Drongenaars

bottom of page