top of page
Wippelgem.jpg

Impact Oosterweelverbinding

Naar aanleiding van de artikels in HLN krijgen we veel vragen over hoe de Oosterweelverbinding impact zal hebben op de mobiliteit in en rond Drongen. Wij plaatsen op deze pagina zo snel mogelijk een dossier om dit te verduidelijken. Intussen verwijzen we graag naar het document hieronder waarin we in de katern Oosterweel al één en ander uitleggen.

bottom of page