top of page

Privacybeleid

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, geef je informatie waardoor we jou kunnen identificeren. Deze identificatie wordt enkel gebruikt voor onze dienstverlening en als jij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Leefbaar Drongen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

 • op te vragen en in te kijken,

 • te (laten) wijzigen,

 • te (laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief.

Hoe laat je je rechten gelden?

Dit kan door op een link te klikken onderaan de nieuwsbrief of door een eenvoudig verzoekt te mailen naar info@leefbaardrongen.be. Je kan ook het contactformulier op de website gebruiken.

Vermeld steeds:

 • Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.

 • E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.

 • Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

Zo verwerken we jouw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven).

Voor het versturen van e-nieuwsbrieven is de gegevensverwerker Wix.com Ltd. Door lid te worden van Leefbaar Drongen of  door in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je akkoord met de voorwaarden van Wix. Deze gegevensverwerker verbindt zich er toe jou persoonsgegevens veilig worden verwerkt en beschermd worden opgeslagen. 

Voor het opslaan van onze bestanden en contactlijst wordt gebruik gemaakt van de gegevensverwerker Google Drive. Door lid te worden van Leefbaar Drongen of door in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je akkoord met de voorwaarden van Google Drive.  Ook hier worden jouw persoonsgegevens verwerkt en beschermd opgeslagen. 

Voor het afnemen van opiniepeilingen, bevragingen en enquêtes is de gegevensverwerker Google Forms. Door deel te nemen aan één van onze enquêtes of bevragingen, of door lid te worden van Leefbaar Drongen ga je akkoord met de voorwaarden van Google Forms. Ook hier worden jouw persoonsgegevens verwerkt en beschermd opgeslagen.

Voor het publiceren van onze website en voor registreren van reacties op berichten op onze website is de gegevensverwerker One.com Door de website te bezoeken, of door te reageren op onze website, of door lid te worden van Leefbaar Drongen ga je akkoord met de voorwaarden van One.com. Ook hier worden jouw persoonsgegevens verwerkt en beschermd opgeslagen. 

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

Dat kan zijn:

 • voornaam en naam

 • e-mailadres

 • woonadres

 • telefoonnummer

 • geboortedatum

 • jouw interesses in de verschillende werkdomeinen van Leefbaar Drongen

 • gegevens over je lidmaatschap

 • gegevens over je deelname aan activiteiten.

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

 • Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).

 • Inschrijving op nieuwsbrief: om je af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die je kan interesseren (toestemming betrokkene) Deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd als er voor u interessante informatie is, die kan gaan om nieuws en tips uit Drongen en rond het thema leefbaarheid, aankondiging van initiatieven van Leefbaar Drongen of aankondiging van initiatieven die wij ondersteunen.

 • Inschrijvingsformulier: om je inschrijving en deelname te kunnen registreren en verwerken (uitvoeren opdracht en gerechtvaardigd belang)

 • Enquête: om je mening over verschillende thema’s mbt leefbaarheid in Drongen te kennen en deze gegroepeerd en anoniem te kunnen delen met beleidsmakers en onderzoekers. Onder geen beding maken we de persoonlijke mening of antwoorden op vragen die zijn verzameld in enquêtes met vermelding van persoonlijke gegevens van de auteur bekend aan derden, behalve mits expliciete en uitdrukkelijke toestemming.

Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst  mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Wix.com Ltd, One.Com en Google.

Minderjarigen

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik.Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens Leefbaar Drongen jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Alle vrijwilligers en bestuurders van Leefbaar Drongen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met de analysetool van Wix om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan derden.

Noot: in het kader van de GDPR is het niet meer toegelaten om zonder toestemming persoonlijke informatie zoals IP-adres bij te houden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Deze website wordt opgemaakt met Wix.com en volgt het cookiebeleid van Wix.com.

Kort samengevat: functionele cookies laten de website beter werken, analytische cookies vertellen iets over hoe de website wordt gebruikt.

Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

Facebook, Twitter en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op  en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.


Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 09/04/2021.

Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan info@leefbaardrongen.be en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.

bottom of page