top of page
De toekomst van de N466 (Deinsesteenweg)

Leefbaar Drongen schreef op 30 januari 2023 een brief aan minister Lydia Peeters (en alle bevoegden inzake mobiliteit uit Stad, Regio en Vlaanderen) met de vraag naar een downsizing van de N466 van primaire weg naar regionale weg.

Op 28 april 2023 ontvingen we het schriftelijk akkoord van minister Lydia Peeters.


In de komende jaren zal Leefbaar Drongen samen met Stad Gent, AWV en alle Drongenaars zoeken naar een consensus voor deze downsizing. Dit moet gebeuren in het belang van alle deelnemers aan het verkeer: voetgangers - fietsers - auto's - lokaal vrachtvervoer - openbaar vervoer
Centraal in een oplossing staat de leefbaarheid voor de Drongense bevolking


Kernpunten bij de toekomstige regionale weg N466 zijn:

  • van 2 x 2 naar 2 x 1

  • meer en veiligere oversteekplaatsen

  • snelheidsregime: 50 – 70 km/u

  • veilige aansluiting R4

  • veilig ontsluiten van de Bostoensite

  • gescheiden fietspaden die het verkeer zo weinig mogelijk kruisen

  • voetpaden

  • veilige lichtenregeling voor zwakke weggebruikers

  • sluipverkeer aanpakken en vermijden

 (zie Inrichtingsprincipes Regionale weg)

Hieronder vind je 2 foto's van het basisplan van onze werkgroep N466

Een meer gedetailleerd plan (pdf 70Mb met de 2 foto's) kan je downloaden

bottom of page