top of page
De toekomst van de N466 (Deinsesteenweg)

Waarom een herinrichting van de N466 ?
De N466 is voor (vracht)verkeer geen hoofdverbinding tussen R4 en E40


Samen met Stad Gent, AWV en alle Drongenaars zoeken we naar een consensus voor alle deelnemers aan het verkeer: voetgangers - fietsers - auto's - lokaal vrachtvervoer - openbaar vervoer
Centraal in een oplossing staat de leefbaarheid voor de Drongense bevolking


Om dit te bekomen is een downgrade van de N466 noodzakelijk met volgende aandachtspunten:

  • van 2 x 2 naar 2 x 1

  • meer en veiligere oversteekplaatsen

  • snelheidsregime: 50 – 70 km/u

  • veilige aansluiting R4

  • veilig ontsluiten van de Bostoensite

  • gescheiden fietspaden die het verkeer zo weinig mogelijk kruisen

  • voetpaden

  • veilige lichtenregeling voor zwakke weggebruikers

  • sluipverkeer aanpakken en vermijden

bottom of page