top of page
GRUP Booiebos Leefbaar Drongen

GRUP Booiebos

Uitbreiding industriezone met grote

impact op leefbaarheid en verkeersstromen

De industriezone Drongen I wordt uitgebreid richting de woonzone in Baarle. Er zou ook toestemming gegeven worden voor bijkomende gevaarlijke SEVESO bedrijven. Tegelijk ligt een project voor woonuitbreiding in Baarle op tafel…
De ontsluiting van de industriezone zou losgekoppeld worden van de studie van het oprittencomplex en geforceerd worden via de Baarleveldestraat ten noorden van de E40 met opnieuw inname van veel open ruimte.
Leefbaar Drongen ijvert voor een algemeen mobiliteitsplan waarin de ontsluiting van het industrieterrein kadert en met verhoogde focus op impact op de leefbaarheid.

bottom of page