top of page
Graphic Shapes

Resultaten bevraging

Een online bevraging bij bijna 600 Drongense gezinnen
bevestigt onze bezorgdheden.

Bezorgd over de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Drongen startte Leefbaar Drongen een online bevraging bij bewoners over hun perspectief op leefbaarheid en hun bezorgdheden in Drongen. Het resultaat is een uitgebreid antwoord van bijna 600 gezinnen uit Drongen.  De bevraging geeft ons een duidelijk zicht op de bezorgdheden van de Drongenaars.  85% van de gezinnen voelt zich onvoldoende geïnformeerd over de verschillende projecten van de Vlaamse Overheid; en dat op een moment dat enkele grote projecten de leefbaarheid en verkeersveiligheid van Drongen voor de toekomst zullen herdefiniëren. Bewoners voelen zich dus onvoldoende betrokken. 


63% van de ondervraagden zegt nu reeds veel geluidsoverlast te hebben en 1 op 3 ondervraagde gezinnen zegt last te hebben van trillingen door sluipverkeer. 66% geeft aan dat er te weinig veilige fiets- en voetgangersvoorzieningen zijn. Verder komt uit de bevraging dat bijna een kwart van de ondervraagden het openbaar vervoer niet gebruikt omdat er te weinig aanbod is.  Bovendien zegt 20% dat ze hun kinderen niet naar school of hobby laten fietsen omdat het te onveilig is. Mensen geven ook aan meer last te hebben van sluipverkeer en van geurhinder. Het rondpunt in Drongen wordt omschreven als een ‘Russische roulette’.


Een belangrijk gegeven uit de  bevraging is dat 74% van de gezinnen, de N466 als een veel gebruikte ‘gezinsweg’ beschouwt.  Bijna 1  gezin op 2 steekt dagelijks te voet of met de fiets de N466 over onderweg naar school of het werk.  De N466 krijgt de laatste jaren meer en meer doorgaand vrachtverkeer te verwerken. Uit een recente telling van vrachtvervoer blijkt dat 80% van het zware vrachtverkeer in Drongen volledig doorgaand verkeer is; vooral tussen de R4 en de E40 (Tellingen Leefbaar Drongen juli 2021).


Met deze cijfers wil Leefbaar Drongen de Stad Gent en de Vlaamse Overheid voeling geven met de bezorgdheden van vandaag. De nieuwe projecten en plannen zullen meer verkeer genereren. Zolang de N466 ingekleurd blijft als vrachtroute, zal de geluidsoverlast en de verkeersonveiligheid toenemen.  Leefbaar Drongen vraagt de Stad Gent en de Vlaamse Overheid om de vrachtroute door Drongen officieel te schrappen en de N466 - de Deinsesteenweg - lager in te schalen en zo in te richten opdat het veilig wordt voor fietsers en voetgangers en minder aantrekkelijk wordt voor doorgaand vrachtverkeer. Leefbaar Drongen vraagt  een globale visie en plan, met inspraak van de bevolking, om de  leefbaarheid en verkeersveiligheid, te versterken. Alle projecten van de Vlaamse Overheid worden vandaag als afzonderlijke projecten bekeken. Leefbaar Drongen wil dat alle projecten samen worden bekeken in functie van een betere leefbaarheid in Drongen.  Wij reiken de Stad Gent en de Vlaamse Overheid de hand om samen na te denken over deze leefbaarheid.

Enkele citaten van bewoners:

Een kleine bloemlezing...

“De verkeersonveiligheid voor fietsers zorgt ervoor dat veel ouders in Drongen hun kinderen met de auto naar school en activiteiten brengen, wat natuurlijk voor nog meer overlast zorgt. De geluidshinder door de autostrade, de R4 en de N466 is op alle plaatsen in Drongen een groot probleem.”


“Een straat met een lagere school wordt gebruikt als verlengde van de E 40 met zijn snelheden van 90/u en veel meer.  Onveilig voor iedereen die zich te voet of per fiets verplaatst. 

Te weinig fietspaden, te snel verkeer op straten die daar niet op voorzien zijn (zoals de moordbaan Antoon Catriestraat). Kruispunt Paradijskouter - Kruisstraat - Antoon Catriestraat is een Russische roulette. Voor de rest geen meldingen :-) “


“Groenbuffers rond oprittencomplex e.d. zijn een noodzaak!”


“De geluidshinder van de R4 neemt alsmaar toe, dit is een echte autostrade geworden. Ik woon op zowat een kilometer afstand ervan maar de decibelmeter gaat dikwijls in het rood. Geluidsschermen of aarden wall worden noodzakelijk om dat onder controle te houden.”


“We moeten de aandacht er blijven op vestigen op het leefbaar houden van het 'landelijke' Drongen en Baarle. Dat de wegen veilig blijven, dat het niet te druk wordt, dat ik mijn kinderen wel veilig kan laten fietsen, dat het aangenaam wonen blijft en dat het landelijke kader (zijn we al wat kwijt geraakt) blijft.”


“Verkeersveiligheid voor fietsers is ondermaats in drongen. Ik gebruik het rondpunt dagelijks als fietser en voorlopig zou ik nooit mijn kinderen alleen via dit punt laten fietsen. Zelfde probleem richting gent, en vooral van gent richting drongen. Al te veel fietsers gezien die omver gereden zijn. Stijgend aantal vrachtverkeer zal dit uiteraard niet verbeteren. “


“Geurhinder in Baarle (omgeving Baarleboslaan) is opvallend groter geworden (zeer regelmatig is een vieze, weeë geur op te merken buiten waarvan wij vermoeden dat deze afkomstig is van veevoederbedrijf of ander bedrijf op het bedrijventerrein Baarle) in die mate dat je er misselijk van wordt “–


“De geluidshinder van de R4 neemt alsmaar toe, dit is een echte autostrade geworden. Ik woon op zowat een kilometer afstand ervan maar de decibelmeter gaat dikwijls in het rood. Geluidsschermen of aarden wall worden noodzakelijk om dat onder controle te houden.”


“Kijk naar de website r4wo.be en je ziet dat het globale mobiliteitsplan voor Gent-Zuid (Drongen, The Loop...) ontbreekt ! “

bottom of page