top of page
Telling vrachtverkeer.jpg

Telling vrachtverkeer in Drongen

Veel Drongenaren maken zich zorgen over toenemende verkeersdruk en bijhorende geluidshinder in hun woonwijken. Hun aanvoelen is dat vooral het doorgaand vrachtverkeer op de Deinsesteenweg of N466 met de jaren is toegenomen. Onder het motto “meten is weten” heeft Leefbaar Drongen het initiatief genomen voor een vrachtverkeertelling. Gedurende een uur, op 6 juli 2021 van 7u45 tot 8u45, hebben zo’n veertig vrijwilligers alle vrachtwagens geteld op een dertigtal plaatsen op de N466 zelf, en op de wegen die erop aansluiten.

De resultaten van deze telling kan u nalezen in het document hieronder.

Deze telling werd herhaald op 28 april 2022. U vindt hier binnenkort ook de resultaten van deze telling.


bottom of page