top of page
GRUP Omgeving Complex E40 - N466 Drongen

Het oprittencomplex van de E40 in Drongen wordt vernieuwd.

De Startnota werd net voor de zomer 2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

Daarin werden 2 locatie-alternatieven opgenomen: het Centrale (ter hoogte van huidige locatie) en het Oostelijke (ter hoogte van de dienstenzone). De details van beide ontwerpen vindt u verder op deze pagina. Beide voorstellen zijn in de huidige vorm niet aanvaardbaar voor Leefbaar Drongen.

Leefbaar Drongen werkte als reactie daarop het Leefbaar Alternatief uit. Het resultaat van deze evenwichtsoefening die rekening houdt met zoveel mogelijk factoren en tegelijk tracht meerwaarde te creëren voor de ruime omgeving en dit op lange termijn, stelden we in primeur voor aan alle geïnteresseerde Drongenaars tijdens het weekend van 11 en 12 september. U kwam massaal langs, stelde veel vragen en gaf waardevolle suggesties. Deze werden verwerkt in het Leefbaar Alternatief.

Plan Leefbaar Alternatief Op- en afritte

Ons dossier werd ingediend bij de Vlaamse Overheid, we wachten nu op de evaluatie ervan. U kan hieronder het volledige dossier nalezen, alsook de adviezen die gegeven werden door Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen consulteren.

Zodra wij vernemen of het Leefbaar Alternatief verder zal onderzocht worden als volwaardig planalternatief, laten wij dat hier uiteraard weten!

Reactie van Leefbaar Drongen op de adviezen Stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen

Leefbaar Drongen bestudeerde de adviezen die door de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent gegeven werden in het dossier GRUP Omgeving Complex E40 - N466. 

De analyse van deze adviezen resulteerde in de onderstaande antwoorden aan beiden. We rekenen op een gecoördineerde aanpak van dit dossier en op een goede samenwerking met de verschillende stakeholders.

Voor de volledigheid kan u de respectievelijke adviezen ook hieronder raadplegen.

Adviezen Stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen

Hieronder kan u de adviezen nalezen die door Stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen overgemaakt werden in dit dossier.

Hieronder vindt u tevens de Nota aan de Vlaamse Regering van Minister Zuhal Demir alsook een document waarin de redenen voor het weigeren van de aangebrachte alternatieven worden besproken. 

Nota: de alternatieven waarvan sprake zijn niet de alternatieven die in het najaar 2021 nog werden ingediend, waaronder het Leefbaar Alternatief. Het gaat hier om eerdere inspraakrondes.

bottom of page