top of page

Uitbreiding Nuscience

De uitbreiding van het Seveso-bedrijf Nuscience werd op basis van de vorige milieuvergunning goedgekeurd, ondanks onze bezwaren.

Leefbaar Drongen is van mening dat historisch de fout werd gemaakt een bedrijf dat gevaarlijke stoffen opslaat, de toelating te geven om zich in Drongen 1 te vestigen en er verder uit te breiden. Punt is nu om te bekijken op welke manier dit bedrijf zo min mogelijk de leefbaarheid en veiligheid schaadt. We namen contact op met het bedrijf en gingen in op een uitnodiging voor een bedrijfsbezoek. 

Het werd een open gesprek waarin we voelden dat het bedrijf, waar mogelijk, rekening wil houden met de omwonenden. U kan een verslag van dit bezoek nalezen via de link hieronder. Zij namen zelf al een aantal maatregelen om de buurt te vrijwaren van al te veel overlast.


Naar aanleiding van ons bezoek, willen zij de dialoog met de buurt versterken. Klachten van omwonenden kunnen gemeld worden via het formulier op hun website: https://www.nuscience.eu/nl-be/ons-bedrijf/contact/

Samen met de Stad Gent bekijken zij op welke manier het vrachtvervoer nog beter kan geregeld worden. Leefbaar Drongen wil zich engageren om, als kritische partner, de dialoog met de buurt te versterken.

bottom of page