top of page

Vul onze bevraging in!

Wist u dat de Overheid grootse plannen heeft om Drongen te transformeren tot een gemeente

waar zwaar vrachtverkeer uit binnen- en buitenland door raast in een ingesleufde Deinzesteenweg?

De uitbreiding van industrieparken (Drongen I - Booiebos en Bostoensite) voorrang krijgen op de leefbaarheid en verkeersveiligheid!? De aanleg van een nieuw op- en afrittencomplex van de E40 (eventueel in de hoogte) de geluidsoverlast in alle richtingen nog zal verhogen!? Onze groene ruimte wordt opgegeven voor ontsluitingswegen naar en uitbreiding van industriezones met Sevesobedrijven?! Dat dit alles ook in de woonstraten voor meer sluipverkeer (auto's en vrachtwagens) zal zorgen?

En ........ dit zonder de opmaak van een globaal mobiliteitsplan voor Drongen getoetst aan leefbaarheid!

Laat ons weten welke impact u verwacht.

We moeten een duidelijke boodschap brengen : NIET met Drongen!

Logo Leefbaar Drongen
bottom of page