Uitbreiding Nuscience

Openbaar onderzoek ivm omgevingsvergunning OMV2020169083

Nuscience Belgium NV, een producent van premixen voor de veevoederindustrie en gelegen in de industriezone te Drongen, vraagt uitbreiding. Dit is tevens één van de bedrijven waarvan sprake in het dossier GRUP Booiebos. Men wacht de ontwikkelingen in dat dossier niet af om alvast te gaan uitbreiden.

De aanvraag omvat : extra opslag van milieuonvriendelijke producten met name : “aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen” waarvan men de opslagcapaciteit wil verhogen naar > 5.000.000 liter in tanks en jerrycans.

Daardoor wordt Nuscience een hoogdrempelige inrichting, met name Seveso, in een woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied: Seveso hoort niet thuis in een woongebied!

Ook extra uitbreiding voor hun vrachtwagenpark, labo en silo’s wordt aangevraagd.


Het volledige dossier is te raadplegen via de link onderaan deze pagina.


Het openbaar onderzoek loopt tot en met 24/07/2021. De bezwaren mogen vanaf 25/06/2021 per drager aan de balie Bouwen overhandigd worden tot en met 24-07-2021. De Gentse diensten zijn evenwel gesloten van 19-07-2021 tot en met vrijdag 23-07-2021, hetgeen maakt dat de bezwaren per drager uiterlijk op 16-07-2021 moeten ingediend worden om niet laattijdig te zijn. Maar digitaal kan dus wel vanaf vandaag. Leefbaar Drongen bereidde een bezwaarschrift voor dat u eventueel kan overnemen of aanvullen. U vindt het onderaan deze pagina, alsook de directe link naar het Omgevingsloket waar u het kan indienen.

Op 5 juli 2021 om 20u00 ging een online infovergadering door omtrent dit dossier.

De vergadering kan herbekeken worden via de link onderaan deze pagina.

Vragen?

Heb je na het herbekijken van de vergadering nog vragen? Mail uiterlijk 10 juli naar r.schatteman@agrifirm.com

 

Bezwaar indienen

U vindt hieronder een rechtstreekse link naar het dossier in het Omgevingsloket waar u uw bezwaar tegen deze uitbreiding kan indienen. De mogelijkheid om een bezwaar in te dienen, vindt u onderaan die pagina. U zal gevraagd worden om in te loggen met uw e-ID of met Itsme. Opgelet: van maandag 12 juli rond 17u tot dinsdag 13 juli rond 14u30 zal het Omgevingsloket niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerken.
Indien u dat wenst kan u zich daarvoor baseren op het bezwaar dat door Leefbaar Drongen werd voorbereid, eventueel aangepast naar uw eigen visie. Zoals hierboven vermeld kan u ook schriftelijk bezwaar indienen. Zorg dan wel dat u extra rekening houdt met de verlofperiode van de diensten van Stad Gent.