top of page

Leefbaar Alternatief voor het op-en afrittencomplex E40

Hieronder vindt u de finale versie die werd ingediend bij de Vlaamse Overheid.

Participatietraject Leefbaar Alternatief voor het op-en afrittencomplex E40

De onderstaande plannen en analyses werden op de inspraakdagen als ontwerp/werkdocumenten voorgelegd aan de bevolking.

Op basis van de reacties en suggesties van de bevolking werd ons ‘Leefbaar Alternatief’ verder uitgewerkt en werden een aantal suggesties mee opgenomen in het dossier. U vindt een samenvatting van de suggesties via de onderstaande knop "Suggesties".

U vindt hieronder het plan alsook een analyse van de pro's en contra's. 
Dezelfde oefening werd gedaan voor de voorstellen van de overheid. Zowel voor het centrale complex als voor het oostelijke complex vindt u tevens een analyse van de pro's en contra's.

Via de onderstaande knop "Technische uitleg Leefbaar Alternatief" vindt u een beschrijvende nota van hoe u het plan kan lezen en interpreteren.

U kan voor de volledigheid onder "Dossiers" tevens de Startnota vinden.

Plannen

Centraal complex

Dit is één van de voorstellen van de overheid.

Oostelijk complex

Dit is één van de voorstellen van de overheid.

Leefbaar Alternatief

Dit is het alternatief dat door Leefbaar Drongen werd opgemaakt. Deze versie werd voorgelegd aan de bevolking tijdens de inspraakdagen op 11 en 12 september en wordt verder uitgewerkt op basis van de daar ontvangen suggesties.

Analyse pro's en contra's

Centraal complex

Dit is één van de voorstellen van de overheid.

Oostelijk complex

Dit is één van de voorstellen van de overheid.

Leefbaar Alternatief

Dit is het alternatief dat door Leefbaar Drongen werd opgemaakt. Deze versie werd voorgelegd aan de bevolking tijdens de inspraakdagen op 11 en 12 september en wordt verder uitgewerkt op basis van de daar ontvangen suggesties.

bottom of page